محصولات

سیلندر گاز نیتروس اکساید (10 -20 - 40 لیتری)

       گاز نیتروس اکساید دارویی تست و پلمپ شده قابل عرضه در سیلندرهای 10 - 20 - 40 لیتری 

 شایان ذکر است سیلندرهای غیر معمول به صورت سفارشی و خاص در صورت دارا بودن استانداردهای لازم، ارائه خواهند شد.