محصولات

سیلندر گاز 20 لیتری انتونوکس (Entonox)

       محصول انتوناکس که از میکس گازهای اکسیژن و نیتروس اکساید ساخته می شود گازی جهت کاهش درد است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد و برای کاهش درد در اورژانس ها و آمبولانس ها و . . . و همچنین در زایشگاه ها به منظور زایمان بدون درد موارد استفاده بسیاری دارد.

این گاز در سیلندرهای 20 لیتری مخصوص انتوناکس به همراه شیر مخصوص آن ارائه می گردد. سیلندرهای این گاز باید از قابلیت تحمل فشار بالاتری نسبت به سیلندرهای گاز بیهوشی برخوردار باشند.